Terapier Erfaringer Kurs, opplæring, NLP og coaching Bedrifthelsetjeneste Referanser Om terapeuten Samarbeid Ta kontakt  
Lederkurs
Videreutviklet T.F.T
Videreutviklet Reisen
Samlivskurs/
samtaler
Røykestopperkurs
Bedriftshelsekurs

HELSE - ALLERGI & opplæringssenter

SAMLIVSKURS/SAMTALER - System videreutviklet av Reidun Syversen

SNARVEI TIL RESULTAT - LÆR HVORDAN HJERNEN TIL FØLELSER REAGERER

"REAKSJONSMØNSTERET", AGGRESJON", "SORG", TRISTHETSFØLELSE", "ALENEFØLELSE", "PLIKTFØLELSE", "USIKKER", "REDSEL"

LETT Å FORSÅ - LETT Å LÆRE - LETT Å HANDLE

Systemet er videreutviklet av kognitiv samtale, T.F.T. tankefeltsterapi og kinesiologi. "Du blir hva du tenker" - "Det blir slik du kommuniserer" - "Kommunikasjonsmodellen" 30% ros, 60% spørreteknikk og 10% budskapet jeg føler...

Oppsiktsvekkende resultater med par i vekst.

Parene lærer seg hvordan hjernen til underbevisstheten arbeider ned til følelser. Interessant, morsomt og livgivende. Lære å lettere se muligheter i alle ulike situasjoner. Lær å sette fokus på riktige ting og bli mer trygg selv, få større trygghetsfølese i forholdet - FOKUS PÅ "VI-FØLELSE".

Barneoppdragelse, lær å få tryggere barn. Tryggere familie. Tryggere VI-FOKUS.

E-mail: reidun@helhetsterapeut.no
 
E-mail: reidun@helhetsterapeut.no Norsk