Terapier Erfaringer Kurs, opplæring, NLP og coaching Bedrifthelsetjeneste Referanser Om terapeuten Samarbeid Ta kontakt  
Lederkurs
Videreutviklet T.F.T
Videreutviklet Reisen
Samlivskurs/
samtaler
Røykestopperkurs
Bedriftshelsekurs

HELSE - ALLERGI & opplæringssenter

LEDERKURS - BLI BEDRE KURS

Mennesket er den største ressurs vi har - si ja til dine muligheter

Et kurs i motivasjon og personlig utvikling.

BLI BEDRE KURSETS MÅL OG MENING:

 • Gi deg selv som menneske en bedret sosialkompetanse.
 • Bevisstgjøre deg i egen og andres adferd.
 • Lære deg større selvsikkerhet og opparbeidelse av egen trygghetsfølelse og harmoni.
 • Utvikle din personlige sjarm, varme og naturlige utstråling.
 • Lære deg at ved positiv livsstil bevisstgjøres resultatene.
 • Trene deg i riktige holdninger og reaksjoner.
 • Gi deg bedret livskvalitet, og øket kreativitet og kapasitet.
 • Øke troen på deg selv, din evne til selvstendighet og samarbeide.
 • Utvikle din personlighet og iboende muligheter.
 • Utvikle deg til å bli en menneskelig selger.
 • Utvikle deg til å bli en menneskelig leder.
 • Trene deg i bedret kommunikasjon og kontakt med andre mennesker.
 • Lære deg å skape og videreutvikle et mer positivt miljø.
 • Hjelpe deg til opparbeidelse av øket forståelse for eget og medmenneskers beste.
 • Vise deg at ved riktig motivasjon slipper du å kreve.
 • Bevisstgjøre at mennesket er den største ressurs vi har. Både privat og i arbeidslivet.
 • Lære deg øket livskvalitet, og bli bedre som menneske, barn, foreldre, ektefelle, venn, nabo, arbeidstager, arbeidsgiver - og som forhandlingspartner og utøver av idrett.
 • Lære deg å styre innsatsen mot suksess og bevisste resultater.

Bli Bedre Kurs bevisstgjør at det er tankene og holdningene dine, som fører til adferd og handlinger.

POSITIV, BEVISST LIVSSTIL GIR ENERGI OG BEDRE RESULTAT.

DET KREVES TRENING FOR Å BLI BEDRE:

Du kan lære å bli bedre! Enten det gjelder å vinne over egne svakheter, bli bedre i privatlivet på arbeidsplassen eller idrettsarenaen. Da går du foran som et godt eksempel - og blir ettertraktet, beundret og populær.

Gjennom din adferd motiverer, stimulerer og oppmuntrer du også andre til å yte enda mer av seg selv. Slik blir din gevinst enda større. Det virker som om noen mennesker har lettere for å nå store resultater og bli oppdaget enn andre. Hva gjør de som ikke andre gjør? Hvordan og hvorfor? En ting er helt klart; uten trening og riktig innstilling er det umulig å oppnå et toppresultat, selv med et perfekt utgangspunkt. Da er det faktisk lettere å oppnå gode resultater med et dårlig utgangspunkt, men med en riktig innstilling! Å trene i riktig innstilling er derfor viktig.

SI JA TIL MULIGHETENE
Bli Bedre Kurs er for deg og meg, uansett hvilken livssituasjon vi befinner oss i. Kravet til bedre resultater blir stadig større, innen arbeidslivet så vel som innen idretten. Dette nødvendiggjør hele tiden øket menneskelig innsats og forbedringer på alle plan. Men fortsatt må mye gjøres for å skape og utvikle våre evner, muligheter og holdninger.

På samme måte som idretten er avhengig av sine resultater har nå heldigvis også næringslivet stadig blitt mer avhengig av sine. Mennesket blir derfor hele tiden stilt ovenfor større ferdighetskrav og nye utfordringer - for å oppnå forventet resultat.

Bli Bedre Kurs er et godt hjelpemiddel for deg som ønsker å gå foran, og som er villig til å satse for å bli bedre.
Bli Bedre Kurs lærer deg om faren ved å forbli fornøyd, slik at øket fremgang og utvikling hemmes eller stoppes. Bli Bedre Kurs lærer deg positivisme - og å se i muligheter istedenfor umuligheter. Gjennom riktig motivasjon og personlighetsutvikling blir resultatet alltid bedre. Enten det gjelder privatlivet, arbeidslivet eller sport og idrettslivet. I årene som kommer vil menneskets sosiale kompetanse bli den viktigste og sterkeste ressurs - i alle sammenheng!

Åpne kurs
Bli Bedre Kurs er en nyttig investering for alle. Lærerikt og resultatgivende på mange måter, både for yrkeslivet, arbeidsledige, studenter, skoleelever og gruppeledere så vel som enkeltmennesker eller i gruppe fra eks. samme bedrift.
Alle kan delta på et åpent Bli Bedre Kurs.

Interne kurs
Bli Bedre Kurs arrangeres også som internkurs for mindre eller større spesialgrupper. Kursopplegget skreddersys da for den enkelte gruppens behov, avhengig av gruppens bakgrunn, hensikt med kurset, og hvilke resultater den enkelte gruppe ønsker å oppnå.
Et aktuelt kurstilbud for mennesker som har sitt arbeid innen salg, service, bank, forsikring, ledelse og personale. Også folk innen idrett og foreningslivet har mye å hente på et spesielt tilrettelagt Bli Bedre Kurs.
Alle offentlige etater, som eksempelvis skolevesenet, helsevesenet og fengselsvesenet - og mennesker som er aktive innen spesialområder, politikk og forhandlinger, vil utvilsomt ha stort utbytte av et Bli Bedre Kurs.
Det kan også gjøres avtale om enkeltvis seminarer og foredrag.

Bli Bedre Kurs er delt opp i to trinn:
I Trinn: 3 dager
II Trinn: 1 dag (oppfølgingskurs)

I Trinn:
Kursets varighet: 3 dager.

1. dag:

 • Presentasjon - bli kjent.
 • Deltagernes motiv for kurset.
 • Viktigheten av riktige forventninger.
 • Hvorfor går det galt.
 • Positiviteten som livsstil, bedre helse og fremgang.
 • Oppnå egen trygghet og styrke.
 • Begrepsavklaringer.
 • Hvordan forbedre seg i ulike situasjoner.

2. dag:

 • Referat fra deltagernes resultater.
 • Adferd og holdning.
 • Bevisst og ubevisst holdning.
 • Styring av egne reaksjoner.
 • Personlig kvalitet og kapasitet.
 • Ros og oppmuntring.
 • Få bukt med bekymringer, irritasjon og ergrelser.
 • Hvordan bli et bedre menneske totalt.

3. dag:

 • Referat fra deltagernes resultater i praksis på 14 dager, privat og på jobb.
 • Taperholdning. Vinnerholdning.
 • Positiv mental visualisering.
 • Hindringer.
 • Stress.
 • Samarbeid.
 • Motivere. Skape lagånd. Firmafølelse.
 • Trening. Oppgaver.

II Trinn
Kursets varighet: 1 dag.
Oppfølging er viktig for varigheten.

DAGSPROGRAM:

 • Presentasjon.
 • Referat fra deltagernes suksess.
 • Hva var det som gikk galt.
 • Repetisjon, positivitet, tenking og holdning.
 • Teoretisk og praksis handlemåte.
 • Hjernen og følelser.
 • Bevisstgjøring.
 • Motgang.
 • Hensikt.
 • Trening og oppgaver.

SERVER GJESTENE GOD SERVICE - OG DE KOMMER TILBAKE!

Hotell og restauranter åpner dørene og frister folk inn, med ønske om å servere dem stedets "spesialitet". Konkurransen i bransjen er økende. Det er alle enige i. Imøtekommende og entusiastiske medarbeidere er det dyrebareste og viktigste en servicebedrift kan ha.

Gjester som møtes av en likegyldig og umotivert betjening får lyst til å snu i døren. Og gjør det også ofte. Et nytt besøk frister i hvert fall ikke. Negative personalerfaringer på et hotell eller restaurant holder gjesten aldri for seg selv. Dårlig rykte har raske ben å gå på, og kan få veldige konsekvenser.

Det hjelper altså lite med smakfull innredning, utsøkt meny eller prisgunstighet hvis ikke betjeningen viser gjesten den interesse og hjelpsomhet som forventes. Positivt personale er viktigere enn alt annet. En kelner som kan jobben sin, skal i prinsippet kunne servere hva som helst. Han skal være en så god selger. Det er den menneskelige kontakten mellom ansatt og gjest som er avgjørende - og som blir husket lengst.

Bli Bedre Kurset trener deg i å forstå fullt ut hva personlig service innebærer - og viktigheten av offensiv kundebehandling. Du lærer også å takle negative situasjoner på en positiv måte. Det er alltid betjeningen som er hotellet eller restauranten.

BILBRANSJEN:
FÅ FART PÅ SALGET IGJEN!

Å selge bil i dag krever mer enn i går!

Bilbransjen befinner seg i en ny situasjon.
Toppår med salgsrekorder har de fleste forhandlere lagt bak seg - dessverre. Og mange bilselgere erfarer at de må yte mer for hvert salg.

Bli Bedre Kurs tilbyr et spesialkonstruert kurs som vil motivere dårlige tider i bilsalget. Et viktig hjelpemiddel i en ny tid - med nye utfordringer for bransjen. Nyttig viten for alle som befinner seg i en salgssituasjon.
Å friste med blanke årsmodeller, prima kjøreegenskaper og finansieringsbistand er ikke lenger nok. Tidene forandrer seg.

Kursen må legges om. Det er nok av biler å få kjøpt - overalt!

Møtes en kunde av likegyldighet, og av selvsikre, arrogante - eller enda verre - intetsigende og usikre selgere, er veien til neste forhandler kort. I dag er det den bilselgeren og forhandleren som bevisst tar vare på kunden, som sitter igjen med flest salgskontrakter. Husk; det er aldri dårlige tider for de rette menneskene. Bli Bedre Kurset lærer deg hva som kreves i en salgssituasjon . og hvordan du bevisst kan styre salget mer effektivt og resultatorientert. Slik at du får fart på bilsalget ditt igjen!

Bli Bedre Kurset lærer deg hva som kreves i en salgssituasjon - og hvordan du bevisst kan styre salget mer effektivt og resultatorientert. Slik at du får fart på bilsalget ditt igjen!

LØNNSOM INVESTERING FOR BANK, FINANS OG FORSIKRING:

Det er ingen hemmelighet at konkurransen også på pengemarkedet har øket kraftig. Kampen om kundene er blitt en del av hverdagen.

Bedriften med de best trenede og mest positive kundebehandlerne stiller sterkest. Ved riktig innstilling og bevisst holdning kan man oppnå det utrolige.

Store resultater oppnås alltid raskere ved positivisme. Den som ønsker å bli bedre må reagere og handle bevisst og positiv holdning til arbeidsoppgavene og til kunden selv, vil maksimale resultater aldri kunne oppnås.

Du må starte med deg selv. Den dagen betydningen av egen adferd bevisstgjøres, sitter du med esset på hånden. Du åpner deg - og møter kundene på en mer positiv måte. For noen faller dette helt naturlig, for andre må det trening og opplæring til.
Bli Bedre Kurs for bank, finans og forsikring er spesialtilpasset medarbeidere som har direkte kundekontakt. Innen disse bransjer betyr feil oppførsel og negative holdninger, tap av store pengesummer hver dag. Eiere av penger, verdier og gjeld krever bevisst omtanke og menneskelig innsikt.

ENTUSIASTISKE LEDERE - SAMARBEIDSPARTNERE - VINNER RESPEKT.
En leder har et stort ansvar - ikke minst for medarbeiderne. Gjennom entusiasme og positivitet vil en leder motivere sine medarbeidere til øket innsats og større produktivitet, og gjøre bedriftens vei mot mål kortere.

En slik leder - samarbeidspartner - vinner respekt og tillit, og er med på å skape arbeidsglede og trivsel for alle. En moderne leder må også lære å tenke i muligheter istedenfor umuligheter. Lederen må dessuten ha sunn menneskekunnskap, kunne luke bort negative holdninger og være bevisst på at de ansatte er det viktigste bedriften har.

Bli Bedre Kurs tar for seg, belyser og "løser" problemer og situasjoner en leder daglig vil kunne møte. Også på det personlige plan.

Personlig utvikling og riktig innstilling er viktige stikkord her. En utfordring som kan koste egeninnsats. Et kurs beregnet på ledere i dag, og kommende ledere - som ønsker å utvikle bevisste positive holdninger. For derved å stå sterkere rustet til å møte de utfordringer næringslivet i dag står ovenfor.

LES TIDLIGERE BLI BEDRE KURSDELTAGERES ERFARINGER UNDER "Brev fra kursdeltagere" i menyen til venstre.

E-mail: reidun@helhetsterapeut.no
 
E-mail: reidun@helhetsterapeut.no Norsk