Terapier Erfaringer Kurs, opplæring, NLP og coaching Bedrifthelsetjeneste Referanser Om terapeuten Samarbeid Ta kontakt  
Lederkurs
Videreutviklet T.F.T
Videreutviklet Reisen
Samlivskurs/
samtaler
Røykestopperkurs
Bedriftshelsekurs

HELSE - ALLERGI & opplæringssenter

RØYKESTOPPOPPLÆRING OG KURS

Modellen er utviklet via videreutviklede studier av kinesiologi, kognitiv terapi, T.F.T tankefeltsterapi, øreakupunktur og soneterapi. Røkestopp behandles to ganger med nedtrapping med en ukes mellomrom og den tredje uken bruker jeg mine evner med å se årsaken og avprogrammerer dette. Klienten blir mer selvstyrt og styrer seg selv og røyken, ikke omvendt.

God erfaring med at veldig mange har blitt røykfrie.

E-mail: reidun@helhetsterapeut.no
 
E-mail: reidun@helhetsterapeut.no Norsk