Terapier Erfaringer Kurs, opplæring, NLP og coaching Bedrifthelsetjeneste Referanser Om terapeuten Samarbeid Ta kontakt  
Referanser kurs
 

Referanser kurs

Brev fra kursdeltagere

Inger Synnøve Isaksen, Hasvik

Det er kvalitet på kurset og det må bare oppleves for å fatte rekkevidden/mulighetene som ligger i den kunnskap som blir gitt.

 

Geir Hasselberg, Svolvær

Hva synes jeg om kurset?
Jeg anbefaler kurset på det varmeste - en rett vei å gå på når det gjelder disse tingene, enkelt å praktisere og å lære.
Reidun Syversen er også en varm og nær person som lærer.

 

Gunnvor Bjørklund, Varangerbotn

Dette er noe av det mest fantastiske jeg har vært med på av kursing.
Du har gitt meg masse energi og positivitet, og masse pågangsmot.
De er et herlig menneske, håper at jeg kan blir litt av det du er.
Jeg har lært enormt mye som jeg gleder meg til å gi videre.

 

Liv Hege Strømberg, Oslo

Bare kursleder har vært meget motiverende, positiv og gir oss lyst til å bare å få sette i gang å hjelpe andre.

 

Torill Flataaker, Geilo

Et meget nyttig kurs!

 

Johan Golding, Sonesjef VOLVO NORGE, Oslo

Bli Bedre Kurset

Har vært morsomt. Engasjerende. Det har gitt meg mye å tenke på. En påminnelse av elementære regler som er med på å bygge opp mennesker.

Kurset er miljøskapende.

Aktiv bearbeidelse av negative tanker.

Impulsgivende.

Kurset er også energiskapende.

Kokebok for livet.

Tilføyelse til mine eksisterende verdier.

Holdningsskapende.

Kurset har også hjulpet meg å analysere sterke og svake sider ved meg selv.

Irritasjonsrivende.

Humørskapende.

Noe alle bør erfare.

 

Liv Martinsen, Hjelpepleier indre Østfold Sykehus

Bli Bedre Kurset

Dette kurset har stor betydning for meg. Jeg er blitt mer bevisst på min og andres måte å være på. Selv er jeg nå oppmerksom på virkeligheten av positiviteten i hverdagen. Hva du selv kan gjøre for å snu negative tanker hos deg selv og dine medmennesker. Dette er viktig, fordi vi nå lever i en verden hvor det negative holder på å knekke hele vårt samfunn. Også mitt forhold til mine medmennesker privat er blitt bedre. Det er blitt mer harmoni i hverdagen. I jobbsituasjon har jeg lært meg å ikke gå inn i hodeløse handlinger. Ikke diskutere for diskusjonens skyld, men heller lytte - og ikke la negative følelser gå inn på meg.
Hvis samtlige i den organisasjonen der jeg jobber (Fylkeskommunen) hadde gått på dette kurset, ville det blitt en holdningsendring hos alle, som vill resultert i et samarbeid på tvers av faggruppene. Dette ville hatt en enorm betydning, ikke minst for hele helsesektoren i Østfold.

Det er nok viktig med oppfølging av kurs av denne kategori. Vi trenger det som en oppfriskning - for ikke å falle tilbake til gamle former, med negative tanker og handlinger.

Dette kurset har gitt meg belønning i form av øket energi, og positivitet i hverdagen. Momenter som er enormt viktige.

 

Odd Kristiansen, Markedssjef Østfold Motorkompani A/S VOLVO I ØSTFOLD

Bli Bedre Kurset

Kurset har vært meget nyttig. Det har fått meg til å tenke over min handlemåte på en helt annen måte. Ved å tenke og handle positivt oppnår jeg mye mer enn ved å være negativ og kritisk. Jeg har lært å gi ros og å oppmuntre andre. Et firma som har de egenskapene kurset peker på som viktige, vil helt sikkert lykkes. Kurset har også lært meg hvordan vår handlemåte preges av våre tanker.

 

Liv Hansen, Kasserer H. Thanstrøm A/S, Halden

Bli Bedre Kurset

Jeg mente før jeg begynte på kurset at jeg var et positivt menneske. Men jeg har fått meg mange tankevekkere etter hvert. Jeg har blitt mer bevisst på å tenke, handle og reagere positivt, både hjemme og på jobb. Jeg mener selv at jeg nå takler problemer på en annen måte. Jeg er i hvert fall bevisst på hvordan jeg tenker og handler.

Hvis alle i firmaet hadde gått på Bli Bedre Kurs, hadde firmaet sikkert vært mer lønnsomt. Da ville alle, fra toppen og ned, gjort en helt annen innsats, og med at alle hadde tenkt positivt og handlet ut i fra det. Alle ville hatt firmafølelse, som er enormt viktig for at ideer og planer skal få et positivt resultat. Det ville igjen gi belønning i form av lønnsomhet.

Oppfølging vil være veldig viktig, slik at vi ikke faller tilbake til gamle vaner. Alle må stadig få "små drypp" av det å tenke positivt.

Belønningen vil bli fornøyde kunder, medarbeidere og en lønnsom bedrift. Ansiktet utad vil bli et positivt og aktivt firma. Samholdet i firmaet ville bli positivt, fordi alle drar lasset sammen. Vi ville klare og nå målet på mye kortere tid.

E-mail: reidun@helhetsterapeut.no
 
E-mail: reidun@helhetsterapeut.no Norsk