Terapier Erfaringer Kurs, opplæring, NLP og coaching Bedrifthelsetjeneste Referanser Om terapeuten Samarbeid Ta kontakt  
Lederkurs
Videreutviklet T.F.T
Videreutviklet Reisen
Samlivskurs/
samtaler
Røykestopperkurs
Bedriftshelsekurs

HELSE - ALLERGI & opplæringssenter

LESE & SKRIVEVANSKER - System videreutviklet av Reidun Syversen

Lær deg å bli bedre med lese og skrivevanskeligheter med lese og skrivevanskermodellen. Modellen er utviklet via videreutviklede studier av kinesiologi, kognitiv terapi og T.F.T tankefeltsterapi. Modellen er lett å lære for voksne og barn i alle aldre. Modellen innøves via sansemotorikk til hjernen, riktig tankemønster for å ta opp signaler som er lett til å forbedre konsentrasjon, husketeknikk og flyt når du skriver og leser. "Lett å lære", "Øker konsentrasjonen", "Bedre husketeknikk", "Bedre leseferdighet". God erfaring med at veldig mange har blitt helt fine til å lese og skrive.

SENGEVÆTING - System videreutviklet av Reidun Syversen

Lær deg å få kontroll med sengevætning. Modellen er utviklet via videreutviklede studier av kinesiologi, kognitiv terapi og T.F.T tankefeltsterapi. Modellen er lett å lære for voksne og barn i alle aldre. Modellen innøves via sansemotorikk til hjernen, riktig tankemønster for å ta opp signaler som er lett til å forbedre innøvelse av riktig resultat "våkne opp til TØRR seng". "Trygghetsfølelse". Det er lett å våkne opp til en TØRR, TØRR, TØRR seng. Og jeg vet at det er kun jeg og ingen andre som har kontrollen på at jeg våkner til en TØRR, TØRR, TØRR seng. Jeg vet det er lett når jeg bestemmer meg å ha kontrollen på å våkne til en TØRR, TØRR, TØRR seng. Modellen blir referert flere ganger i hjernen med øvelser hver kveld til han/hun er tørr. God er faring med at veldig mange har blitt helt TØRR av behandlingen.

SOVEPROBLEMER, ANGST OG FOBIER - System videreutviklet av Reidun Syversen

Lær deg å få kontroll på soveproblemer, angst og fobier. Modellen er utviklet via videreutviklede erfaringer av kinesiologi, kognitiv terapi og T.F.T tankefeltsterapi. Modellen er lett å lære for voksne og barn i alle aldre. Modellen innøves via sansemotorikk til hjernen, riktig tankemønster for å ta opp signaler som er lett til å forbedre innøvelse av riktig sovemønster. Veldig mange har fått hjelp mot soveproblemer.

E-mail: reidun@helhetsterapeut.no
 
E-mail: reidun@helhetsterapeut.no Norsk